Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan Hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan

Selasa, 22 November 2011

Terjemahan Al-Qur'an SURAT 81. AT TAKWIIR - SURAT 82. AL INFITHAAR - SURAT 83. AL MUTHAFFIFIIN - SURAT 84. AL INSYIQAAQ - SURAT 85. AL BURUUJ - SURAT 86. ATH THAARIQ - SURAT 87. AL A'LAA - SURAT 88. AL GHAASYIYAH - SURAT 89. AL FAJR - SURAT 90. AL BALADSURAT 81. AT TAKWIIR
1.   Apabila matahari digulung,
2.   dan apabila bintang-bintang berjatuhan,
3.   dan apabila gunung-gunung dihancurkan,
4.   dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak diperdulikan),
5.   dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan,
6.   dan apabila lautan dipanaskan,
7.   dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh),
8.   apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya,
9.   karena dosa apakah dia dibunuh,
10.            dan apabila catatan-catatan (amal perbuatan manusia) dibuka,
11.            dan apabila langit dilenyapkan,
12.            dan apabila neraka Jahim dinyalakan,
13.            dan apabila surga didekatkan,
14.            maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
15.            Sungguh, Aku bersumpah dengan bintang-bintang,
16.            yang beredar dan terbenam,
17.            demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya,
18.            dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing,
19.            sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril),
20.            yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai Arasy,
21.            yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya.
22.            Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah sekali-kali orang yang gila.
23.            Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang.
24.            Dan Dia (Muhammad) bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib.
25.            Dan Al Qur'an itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk,
26.            maka ke manakah kamu akan pergi?
27.            Al Qur'an itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam,
28.            (yaitu) bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.
29.            Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam.


SURAT 82. AL INFITHAAR

1.   Apabila langit terbelah,
2.   dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan,
3.   dan apabila lautan dijadikan meluap,
4.   dan apabila kuburan-kuburan dibongkar,
5.   maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
6.   Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah.
7.   Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang,
8.   dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuh-mu.
9.   Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.
10.         Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu),
11.         yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu),
12.         mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
13.         Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan,
14.         dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.
15.         Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
16.         Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.
17.         Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
18.         Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
19.         (Yaitu) hari (ketika) seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.


SURAT 83. AL MUTHAFFIFIIN
1.   Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,
2.   (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,
3.   dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
4.   Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,
5.   pada suatu hari yang besar,
6.   (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?
7.   Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin.
8.   Tahukah, kamu apakah sijjin itu?
9.   (Ialah) kitab yang bertulis.
10.       Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan,
11.       (yaitu) orang-orang yang mendustakan hari pembalasan.
12.       Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa,
13.       yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata: "Itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu".
14.       Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.
15.       Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari (melihat) Tuhan mereka.
16.       Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
17.       Kemudian, dikatakan (kepada mereka): "Inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan".
18.       Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu (tersimpan) dalam 'Illiyyin.
19.       Tahukah kamu apakah 'Illiyyin itu?
20.       (Yaitu) kitab yang bertulis,
21.       yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan (kepada Allah).
22.       Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam keni'matan yang besar (surga),
23.       mereka (duduk) di atas dipan-dipan sambil memandang.
24.       Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan.
25.       Mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak (tempatnya),
26.       laknya adalah kesturi; dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba.
27.       Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim,
28.       (yaitu) mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah.
29.       Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, adalah mereka yang dahulunya (di dunia) menertawakan orang-orang yang beriman.
30.       Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
31.       Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira.
32.       Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan: "Sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat",
33.       padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin.
34.       Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir,
35.       mereka (duduk) di atas dipan-dipan sambil memandang.
36.       Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.


SURAT 84. AL INSYIQAAQ
1.   Apabila langit terbelah,
2.   dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh,
3.   dan apabila bumi diratakan,
4.   dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong,
5.   dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh, (pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya).
6.   Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya.
7.   Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya,
8.   maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah,
9.   dan dia akan kembali kepada kaumnya (yang sama-sama beriman) dengan gembira.
10.    Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang,
11.    maka dia akan berteriak: "Celakalah aku".
12.    Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).
13.    Sesungguhnya dia dahulu (di dunia) bergembira di kalangan kaumnya (yang sama-sama kafir).
14.    Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali (kepada Tuhannya).
15.    (Bukan demikian), yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
16.    Maka sesungguhnya Aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja,
17.    dan dengan malam dan apa yang diselubunginya,
18.    dan dengan bulan apabila jadi purnama,
19.    sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam kehidupan).
20.    Mengapa mereka tidak mau beriman?,
21.    Dan apabila Al Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud,
22.    bahkan orang-orang kafir itu mendustakan (nya).
23.    Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan (dalam hati mereka).
24.    Maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih,
25.    Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.

SURAT 85. AL BURUUJ

1.   Demi langit yang mempunyai gugusan bintang,
2.   dan hari yang dijanjikan,
3.   dan yang menyaksikan dan yang disaksikan.
4.   Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit.
5.   yang berapi (dinyalakan dengan) kayu bakar,
6.   ketika mereka duduk di sekitarnya,
7.   sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.
8.   Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji,
9.   Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.
10.    Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab Jahanam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar.
11.    Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; itulah keberuntungan yang besar.
12.    Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
13.    Sesungguhnya Dia-lah Yang menciptakan (makhluk) dari permulaan dan menghidupkannya (kembali).
14.    Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih,
15.    yang mempunyai Arasy lagi Maha Mulia,
16.    Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya.
17.    Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang,
18.    (yaitu kaum) Firaun dan (kaum) Tsamud?
19.    Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan,
20.    padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.
21.    Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al Qur'an yang mulia,
22.    yang (tersimpan) dalam Lohmahfuz.

SURAT 86. ATH THAARIQ
1.   Demi langit dan yang datang pada malam hari,
2.   tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu?,
3.   (yaitu) bintang yang cahayanya menembus,
4.   tidak ada suatu jiwa pun (diri) melainkan ada penjaganya.
5.   Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan?
6.   Dia diciptakan dari air yang terpancar,
7.   yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada.
8.   Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya (hidup sesudah mati).
9.   Pada hari dinampakkan segala rahasia,
10.    maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak (pula) seorang penolong.
11.    Demi langit yang mengandung hujan,
12.    dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan,
13.    sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil,
14.    dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau.
15.    Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya.
16.    Dan Aku pun membuat rencana (pula) dengan sebenar-benarnya.
17.    Karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar.

SURAT 87. AL A'LAA
1.   Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi,
2.   yang menciptakan dan menyempurnakan (penciptaan-Nya),
3.   dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk,
4.   dan yang menumbuhkan rumput-rumputan,
5.   lalu dijadikan-Nya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.
6.   Kami akan membacakan (Al Qur'an) kepadamu (Muhammad) maka kamu tidak akan lupa,
7.   kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.
8.   Dan Kami akan memberi kamu taufik kepada jalan yang mudah,
9.   oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat,
10.    orang yang takut (kepada Allah) akan mendapat pelajaran,
11.    orang-orang yang celaka (kafir) akan menjauhinya.
12.    (Yaitu) orang yang akan memasuki api yang besar (neraka).
13.    Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak (pula) hidup.
14.    Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman),
15.    dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang.
16.    Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi.
17.    Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.
18.    Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu,
19.    (yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa.

SURAT 88. AL GHAASYIYAH
1.   Sudah datangkah kepadamu berita (tentang) hari pembalasan?
2.   Banyak muka pada hari itu tunduk terhina,
3.   bekerja keras lagi kepayahan,
4.   memasuki api yang sangat panas (neraka),
5.   diberi minum (dengan air) dari sumber yang sangat panas.
6.   Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri,
7.   yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar.
8.   Banyak muka pada hari itu berseri-seri,
9.   merasa senang karena usahanya,
10.    dalam surga yang tinggi,
11.    tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna.
12.    Di dalamnya ada mata air yang mengalir.
13.    Di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan,
14.    dan gelas-gelas yang terletak (di dekatnya),
15.    dan bantal-bantal sandaran yang tersusun,
16.    dan permadani-permadani yang terhampar.
17.    Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan,
18.    Dan langit, bagaimana ia ditinggikan?
19.    Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan?
20.    Dan bumi bagaimana ia dihamparkan?
21.    Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan.
22.    Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka,
23.    tetapi orang yang berpaling dan kafir,
24.    maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.
25.    Sesungguhnya kepada Kami-lah kembali mereka,
26.    kemudian sesungguhnya kewajiban Kami-lah menghisab mereka.

SURAT 89. AL FAJR
1.   Demi fajar,
2.   dan malam yang sepuluh,
3.   dan yang genap dan yang ganjil,
4.   dan malam bila berlalu.
5.   Pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh orang-orang yang berakal.
6.   Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad?,
7.   (yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi,
8.   yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain,
9.   dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah,
10.    dan kaum Firaun yang mempunyai pasak-pasak (tentara yang banyak),
11.    yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri,
12.    lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu,
13.    karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab,
14.    sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.
15.    Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia berkata: "Tuhanku telah memuliakanku".
16.    Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya maka dia berkata: "Tuhanku menghinakanku".
17.    Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim,
18.    dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin,
19.    dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang batil),
20.    dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.
21.    Jangan (berbuat demikian). Apabila bumi digoncangkan berturut-turut,
22.    dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-baris.
23.    dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahanam; dan pada hari itu ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya.
24.    Dia mengatakan: "Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan (amal saleh) untuk hidupku ini."
25.    Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksa-Nya,
26.    dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatan-Nya.
27.    Hai jiwa yang tenang.
28.    Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridai-Nya.
29.    Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hamba-Ku,
30.    dan masuklah ke dalam surga-Ku.


SURAT 90. AL BALAD
1.   Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini (Mekah),
2.   dan kamu (Muhammad) bertempat di kota Mekah ini,
3.   dan demi bapak dan anaknya.
4.   Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
5.   Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya?
6.   Dia mengatakan: "Aku telah menghabiskan harta yang banyak".
7.   Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya?
8.   Bukankah Kami telah memberikan kepadanya dua buah mata,
9.   lidah dan dua buah bibir.
10.    Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan.
11.    Maka tidakkah sebaiknya (dengan hartanya itu) ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar?.
12.    Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu?
13.    (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan,
14.    atau memberi makan pada hari kelaparan,
15.    (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat,
16.    atau orang miskin yang sangat fakir.
17.    Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
18.    Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan.
19.    Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, mereka itu adalah golongan kiri.
20.    Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.


You might also like:
TERJEMAHAN  ALQUR’AN 30 JUZ
2.   SURAT 3. ALI 'IMRAN             


You might also like:
You might also like:
   Kisah Mualaf
13.            Irene Handono: Menyaksikan
15.            Ketika "Rapper" Masuk Islam
18.            Menemukan Islam di Saat Tersulit
20.            Wahyu Soeparno Putro: Hidayah Azan Subuh
27.            theology
28.            Perkembangan Islam di Eropa
29.            P O L I G A M I

                                       
PENTING : jika Anda merasa website ini bermanfaat, mohon do'akan supaya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa Keluarga kami, dan memanjangkan umur keluarga kami dalam ketakwaan pada-Nya. Mohon do'akan juga supaya Allah selalu memberi Keluarga kami rezeki yang halal,melimpah,mudah dan berkah, penuh kesehatan dan waktu luang, supaya kami dapat memperbanyak amal shalih dengannya.
Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda :
Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya [sesama muslim] tanpa sepengetahuan saudaranya,
melainkan malaikat akan berkata, Dan bagimu juga kebaikan yang sama.
(Hadits Shahih, Riwayat Muslim No. 4912)
                                       

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.