Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan Hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan

Kamis, 19 Agustus 2010

Do'a Harian Ramadhan

“ Doa Harian Ramadhan “

Doa hari – 1

Yaa Allah! Jadikanlah puasaku sebagai puasa orang-orang yang benar-benar
berpuasa. Dan ibadah malamku sebagai ibadah orang-orang yang benar-benar
melakukan ibadah malam. Dan jagalah aku dan tidunya orang-orang yang lalai.
Hapuskanlah dosaku ... Wahai Tuhan sekalian alam!!
Dan ampunilah aku, Wahai Pengampun para pembuat dosa.


Doa hari – 2

Yaa Allah! Dekatkanlah aku kepada kenidloan-MU dan jauhkanlah aku dan kemurkaan serta
balasan-MU. Berilah aku kemampuan untuk membaca ayat-ayat-MU dengan rahmat-MU, Wahai
Maha Pengasih dad semua Pengasih!!


Doa hari – 3

Yaa Allah! Berikanlah aku nizki akal dan kewaspadaan. dan jauhkanlah aku dari kebodohan dan kesesatan.
Sediakanlah bagian untukku dari segala kebaikan yang KAU turunkan, demi kemurahan-MU, Wahai dzat
Yang Maha Dermawan dari semua dermawan!


Doa hari – 4

Yaa Allah! Berikanlah kekuatan kepadaku, untuk menegakkan perintah-perintah-
MU, dan berilah aku manisnya bendzikin mengingat-MU. Berilah aku kekuatan
untuk menunaikan syukur kepada-MU, dengan kemuliaan- MU. Dan jagalah aku
dengan penjagaan-MU dan perlindungan-MU, Wahai dzat Yang Maha Melihat.


Doa hari - 5

Yaa Allah! Jadikanlah aku diantara orang-orang yang memohon ampunan, dan jadikanlah
aku sebagai hamba-MU yang sholeh dan setia serta jadikanlah aku diantara Auliya'- MU
yang dekat disisi-MU, dengan kelembutan-MU, Wahai dzat Yang Maha Pengasih di
antara semua pengasih.


Doa hari – 6

Yaa Allah! Janganlah Engkau hinakan aku karena perbuatan maksiat terhadap-
MU, dan janganlah Engkau pukul aku dengan cambuk balasan-MU. Jauhkanlah
aku dari hal-hal yang dapat menyebabkan kemurkaan-MU, dengan anugerah dan
bantuan-MU, Wahai puncak keinginan orang-orang yang berkeinginan!


Doa hari – 7

Yaa Allah! Bantulah aku untuk melaksanakan puasanya, dan ibadah malamnya.
Jauhkanlah aku dari kelalaian dan dosa-dosanya. Dan berikanlah aku dzikir berupa dzikir
mengingat-MU secara berkesinambungan, dengan Taufiq- MU, Wahai Pemberi Petunjuk
orang-onang yang sesat.


Doa hari – 8

Yaa Allah! Berilah aku rizki berupa kasih sayang tenhadap anak-anak yatim dan
pemberian makan, serta penyebaran salam, dan pergaulan dengan orang-onang
mulia, dengan kemuliaan-MU, Wahai tempat berlindung bagi orang-onang yang
berharap


Doa hari - 9

Yaa Allah! Sediakanlah untukku sebagian dri rahmat-MU yang luas, dan
beriknalah aku petunjuik kepada ajaran- ajaran-MU yang terang, dan bimbinglah
aku menuju kepada kerelaan-MU yang penuh dengan kecintaan-MU, Wahai
harapan orang-orang yang rindu.


Doa hari – 10

Yaa Allah! Jadikanlah aku diantara orang-orang yang bertawakkal kepada-Mu, dan jadikanlah aku diantara
orang- orang yang menang disisi-MU, dan jadikanlah aku diantara orang-orang yang dekat kepada-MU
dengan ihsan-MIU, Wahai Tujuan orang-orang yang memohon.


Doa hari – 11

Yaa Allah! Tanamkanlah dalam diniku kecintaan kepada perbuatan baik, dan
tanamkanlah dalam diniku kebencian terhadap kemaksiatan dan kefasikan.
Jauhkanlah dariku kemurkaan-MU dan api neraka dengan pertolongan-MU, Wahai
Penolong orang-orang yang meminta pertolongan.


Doa hari – 12

Yaa Allah! Hiasilah diriku dengan penutup dan kesucian. Tutupilah diriku dengan
pakaian qana'ah dan kerelaan. Tempatkanlah aku di atas jalan keadilan dan sikap
tulus. Amankanlah diniku dari setiap yang aku takuti dengan penjagaan-MU, Wahai
penjaga orang-orang yang takut.


Doa hari – 13

Yaa Allah! Sucikanlah diriku dari kekotoran dan kejelekan. Berilah kesabaran padaku
untuk menenima segala ketentuan. Dan berilah kemampuan kepadaku untuk
bertaqwa, dan bergaul dengan orang-orang yang baik dengan bantuan-MU,Wahai
Dambaan orang-orang miskin.


Doa hari - 14

Yaa Allah! Janganlah.Engkau hukum aku, karena kekeliruan yang kulakukan. Dan
ampunilah aku dari kesalahan-kesalahan dan kebodohan. Janganlah Engkau jadikan
diriku sebagai sasaran bala' dan malapetaka dengan kemualian-MU, Wahai Kemulian
kaum Muslimin.


Doa hari – 15

Yaa Allah! Berilah aku rizki berupa ketaatan orang-orang yang khusyu'. Dan
lapangkanlah dadaku dengan taubatnya orang-orang yang menyesal, dengan
keamanan-MU, Wahai Keamanan untuk orang-orang yang takut.


Doa hari - 16

Yaa Allah! Berilah aku kemampuan untuk hidup sebagaimana kehidupan orangorang
yang baik. Dan jauhkanlah aku dari kehidupan bersama orang-orang yang
jahat. Dan naungilah aku dengan rahmat-MU hingga sampai kepada alam akhirat.
Demi ketuhanan-MU Wahai Tuhan seru sekalian alam.


Doa hari – 17

Yaa Allah! Tunjukkanlah aku kepada amal kebajikan dan penuhilah hajat serta
cita-cita-ku. Wahai Yang Maha Mengetahui keperluan, tanpa pengungkapan
permohonan. Wahai Yang Maha Mengetahui segala yang ada didalam hati
seluruh isi alam. Sholawat atas Mohammad dan keluarganya yang suci.


Doa hari – 18

Yaa Allah! Sedarkanlah aku akan berkah-berkah yang terdapat di saat saharnya.
Dan sinarilah hatiku dengan terang cahayanya dan bimbinglah aku dan seluruh
anggota tubuhku untuk dapat mengikufi ajaran-ajarannya, Demi cahaya-Mu
Wahai Penerang hati para arifin.


Doa hari - 19

Yaa Allah! Penuhilah bagianku dengan berkah-berkahnya, dan mudahkanlah
jalanku menuju kebaikan-kebaikannya. Janganlah Kau jauhkan aku dari
ketertedmaan kebaikan- kebaikannya, Wahai Pembed petunjuk kepada kebenaran
yang terang.


Doa hari – 20

Yaa Allah! Bukakanlah bagiku pintu-pintu sorga dan tutupkanlah bagiku pintupintu
neraka, dan berikanlah kemampuan padaku untuk membaca AI-Quran
Wahai Penurun ketenangan di dalam hati orang-orang Mu'min.


Doa hari – 21

Yaa Allah! benilah aku petunjuk menuju kepada kenidloan- MU. Dan janganlah
Engkau bed jalan kepada setan untuk menguasaiku. Jadikanlah sorga bagiku
sebagai tempat tinggal dan peristirahatan, Wahai Pemenuh kepenluan orangorang
yang meminta.


Doa hari – 22

Yaa Allah! Bukakanlah bagiku pintu-pintu karunia-MU, turunkan untukku
berkah-berkahmu. Berilah kemampuan untukku kepada penyebab-penyebab
keridloan-MU, dan tempatkanlah aku di dalam sorga-MU yang luas, Wahai
Penjawab doa orang-orang yang dalam kesempitan.


Doa hari – 23

Yaa Allah! Sucikanlah aku dari dosa-dosa, dan bersihkanlah diriku dari segala
aib. Tanamkanlah ketaqwaan di dalam hatiku, Wahai Penghapus kesalahan
onang-orang yang berdosa.


Doa hari – 24

Yaa Allah! Aku memohon kepada-MU hal-hal yang mendatangkan keridloan-
MU, dan aku berlindung dengan- MU dan hal-hal yang mendatangkan
kemarahan-MU, dan aku memohon kepada-MU kemampuan untuk mentaati-MU
serta menghindani kemaksiatan tenhadap-MU, Wahai Pemberi para peminta.


Doa hari – 25

Yaa Allah! Jadikanlah aku orang-.orang yang mencintai Auliya-MU dan
memusuhi musuh-musuh MU. Jadikanlah aku pengikut sunnah-sunnah penutup
Nabi-MU, Wahai Penjaga hati para Nabi.


Doa hari – 26

Yaa Allah! Jadikanlah usahaku sebagai usaha yang disyukuri, dan dosa-dosaku
diampuni, amal perbuatan ku diterima, dan seluruh aibku ditutupi, Wahai Maha
Pendengar dan semua yang mendengar.


Doa hari – 27

Yaa Allah! Rizkikanlah kepadaku keutamaan Lailatul Qadr, dan ubahlah perkaraperkaraku
yang sulit menjadi mudah. Terimalah permintaan maafku, dan
hapuskanlah dosa dan keslahanku, Wahai Yang Maha Penyayang terhadap
hamba- hambanya yang sholeh.


Doa hari – 28

Yaa Allah! Penuhkanlah hidupku dengan amalan-amalan Sunnah, dan
muliakanlah aku dengan terkabulnya semua permintaan. Dekatkanlah
perantaraanku kepada-MU diantara semua perantara, Wahai Yang tidak
tersibukkan oleh permintaan orang-orang yang meminta.


Doa hari – 29

Yaa Allah! Liputilah aku dengan rabmat dan benikanlah kepadaku Taufiq dan
penjagaan. Sucikanlah hatiku dan noda-noda fitnah wahai pengasih terhadap
hamb- hambaNYA yang Mu'min.


Doa hari – 30

Yaa Allah! Jadikanlah puasaku disertai dengan syukur dan penerima di atas jalan
keridloan-MU dan keridloan Rasul. Cabang-cabangnya kokoh dan kuat berkat
pokok-pokoknya, Demi kenabian Mohammad dan keluarganya yang suci, dan
segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.